Workshop 26 september 2015

Wat VBGA 3e workshop Voorbereiding BI toets
Waneer Zaterdag 26 september van 09:00 tot 17:00
Waar Schola Medica te Utrecht
Kosten 50 euro (inclusief kleine lunch etc.)
Max. aantal deelnemers 25

Inschrijving procedure

De procedure voor het inschrijven bestaat uit 3 stappen:

 • Vul het formulier op onze website in en verstuur het
 • Je ontvangt een email. Bevestig de inschrijving dmv. de link in deze email.
 • Maak het inschrijf geld over onder vermelding van de zaken zoals aangegeven in bovengenoemde mail

Om iedereen voldoende gelegenheid te geven de vaardigheden te oefenen is er voor maximaal 25 deelnemers plaats.  De eerste 25 kandidaten waarvan wij de betaling hebben ontvangen, zullen een bevestiging per e-mail krijgen van hun definitieve inschrijving.

Let op: in vorige workshops waren we binnen een paar uur volgeboekt.

Als je betaalt hebt maar de workshop is al volgeboekt, dan zullen we je inschrijvings geld terugstorten en kunt je helaas niet aan deze workshop deelnemen.

Je kunt je online voor de workshop inschrijven door onderstaande link op onze website te volgen:

http://www.vbga.nl/workshopregistratie/

Locatie

De workshop zal in de Schola Medica plaatsvinden, waar de praktische vaardigheden van artsen in opleiding tot huisarts,  specialist ouderengeneeskunde en hun opleiders worden geoefend. Op deze locatie beschikken wij over compleet trainingsmateriaal om de praktische vaardigheden te oefenen.

Schola Medica (‘t Hart)
Orteliuslaan 750
3528 BB Papendorp - Utrecht

Inhoud

De workshop biedt ondersteuning aan de buitenlands gediplomeerde artsen bij de voorbereiding op de medisch inhoudelijke toetsen. De DKV-toets wordt door veel buitenlands gediplomeerde artsen ervaren als één van de moeilijkste onderdelen van de BI-toets. Daarom zullen we ons daar 100% op focussen. 
Let op: In deze workshop zullen wij dus niet expliciet over de andere onderdelen van de assessment procedure (DMB of DKK) hebben.

Eerste deel (in de ochtend): de DKV-toets en anamnese training

 • Drs. Firas AlKhoury gaat het programma presenteren en de begeleiders voorstellen.
 • Drs. Julissa Cruz gaat kort over organisatie, activiteiten en doelen van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) hebben.
 • Drs. Carina Domingues gaat haar ervaring over de DKV-toets delen en tips voor op de dag van de toets geven. Tevens zal zij toelichting geven hoe men zich het best voor de DKV kan voorbereiden.
 • Drs. Shabnam Ghahramani zit in de opleiding tot huisarts specialist en zal toelichtingen geven op de  meest gebruikte  anamnese techniek in Nederland.
  Enkele begeleiders gaan in de rol van patiënten spelen en de kandidaten kunnen de rol van de arts innemen, we zullen straak met de tijd omgaan zodat iedere kandidaat een gevoel krijgt hoe het echt tijdens de toets gaat. De begeleiders zullen vervolgens feed-back geven.

Tweede deel (in de middag): training praktische vaardigheden

In dit deel zullen we allemaal vaardigheden behandelendie ook tijdens de DKV getoetst zullen worden.
De deelnemers zullen in kleine groepen verdeeld worden zodat we aan elke kandidaat meer tijd kunnen besteden. Deze trainingen zullen in aparte ruimtes plaats vinden:

 • Het lichamelijk onderzoek op een babypop,
 • Het gynaecologische onderzoek en de vaginaal toucher,
 • Een perifeer infuus inbrengen,
 • Hechten
 • Reanimatietraining op een BLS pop.

Overige zaken

Naast de VBGA oprichters c.q. bestuursleden zullen er dit keer ook weer een aantal gasten aanwezig zijn die aangegeven hebben dat ze graag willen helpen bij deze workshop. We stellen ze even kort voor:

 • Drs. Gerdien Zeilmaker is een Nederlandse arts en zal ons tijdens de hele workshop assisteren en haar “Nederlandse”medische ervaring met ons delen.
 • Drs. Norma López King en Drs. Patrycja Imbor hebben recent de DKV-toets afgelegd en willen hun ervaring graag delen d.m.v. assisteren, meehelpen en het geven van tips tijdens het oefenen van de anamnese en  het lichamelijk onderzoek.

Dagprogramma 3e Workshop BI-Toets

Tijd Begeleiders Onderwerp
09.00-09.10 Drs. Firas Al Khoury Presentatie dagprogramma en begeleiders
09.10-09.20 Drs. Julissa Cruz VBGA, wie zijn we?
09.20-09.40 Drs. Carina Domingues De DKV-toets
09.40-10.15 Drs. Shabnam Ghahramani Medische anamnese in NL
10.15-10.30   KOFFIEPAUZE
10.30-12.30 Alle begeleiders Anamnese training
12:30-13:00   LUNCHPAUZE
13.00-17.00 Drs. Gerdien Zeilmaker
Drs. Nushi Taki
Training baby casus
13.00-17.00 Drs. Shabnam Ghahramani
Drs. Julissa Cruz
Training gynaecologische casus
13.00-17.00 Drs. Firas Al Khoury
Drs. Patrycja Imbor
Training hechten
13.00-17.00 Drs. Norma López King
Drs. Carina Domingues
Training perifeer infuus inbrengen
13.00-17.00 Drs. Shoaib Hoshmand Training reanimatie
15.00-15.15   KOFFIEPAUZE