Impressie eerste Workshop

Het delen van informatie en ervaringen is één van de hoofd redenen dat de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen is opgericht. Op 27 september j.l. hebben wij als VBGA daarom onze eerste workshop georganiseerd.

Om alles te organiseren bleek toch lastiger dan vooraf gedacht; vooral de termijn die we hadden bleek erg kort.  We wilden deze workshop namelijk organiseren VOOR de start van de BI toetsen die op 4 oktober 2014 zouden beginnen. Vooral een (binnen ons budget betaalbare) locatie vinden bleek niet eenvoudig.
Wij willen VieCuri Medisch Centrum te Venlo bedanken voor het ter beschikking stellen van de de ruimte en faciliteiten waardoor wij de kosten laag konden houden

Door de inzet van alle vrijwillgers hebben wij de (door onszelf opgelegde) tijdslimiet gehaald en is de workshop door alle deelnemers als zeer nuttig ervaren!

Tijdens de workshop waren er 3 aspecten die we wilden delen met de deelnemers.

  • Tips en Tricks: Waaruit bestaat de BI toets en waar moet je tijdens de theorie testen specifiek op letten
  • Oefenen van de praktische zaken die tijdens de BI-toets gevraagd worden
  • Oefenen van dokter-patient gesprekken

Voor de geinteresserden van deze dag hebben we hier nog een link geplaatst naar de volledige agenda van onze Workshop BI-toets !!! .
Hieronder volgt een korte impressie van de workshop.

Tips en Tricks
Oefenen patient gesprek

Oefenen patientgesprek

Reanimatie
Infuus

Meer informatie, impressies en reakties zijn ook te vinden op onze facebook pagina !

Al met al was het voor iedereen een leerzame en gezellige dag.
Deelnemers en Organisatie

Gesterkt door de vele positieve reakties EN de nuttige feedback die wij als organisatie kregen van de deelnemers wijn wij zeer gemotiveerd om ook in de toekomst verdere workshops te organiseren!

De organisatoren

De organisatoren