Brief inventarisatie stages

Oegstgeest, 28 oktober 2020

 

Beste buitenlandse artsen,

In de regio Leiden hebben we het plan opgevat om te proberen een stage als

verpleeghulp in verpleegtehuizen op te zetten voor buitenlandse artsen.

De stages zijn er dus nog niet. Het ontwikkelen daarvan gaat een hoop tijd en inspanning

kosten en heeft alleen zin als er daadwerkelijk behoefte aan is. Voordat we verder gaan

willen we eerst peilen hoeveel belangstelling er onder de buitenlandse artsen is voor

zo’n stage.

De stage is bedoeld voor:

- buitenlandse artsen die bezig zijn met het AKV en BI-toets traject

- en Nederlands spreken op tenminste B2 niveau

- specifieke interesse hebben in ouderengeneeskunde en mogelijk specialist

ouderengeneeskunde willen worden

- voor wie het qua reisafstand haalbaar is in de regio Leiden een stage te volgen

Mocht je interesse gewekt zijn, stuur dan een mail met je contactgegevens, CV en een

korte toelichting van een paar regels op je motivatie naar: sebooij @ gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Ineke Booij, psychiater niet praktiserend

IFMSA-NL Congres

IFMSA-NL Congres 'Komt een vluchteling bij de dokter' 2019 

 

Vluchtelingen in de gezondheidszorg 

Hoe gaat u om met taalbarrières en cultuurverschillen op het spreekuur? Hoe is de zorg voor vluchtelingen georganiseerd? Hoe is het om met een buitenlands diploma je geneeskundestudie of artsenberoep in Nederland te hervatten? En hoe kunnen wij ons inzetten om onze medestudenten en collegae hierbij te helpen?

 

Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens het IFMSA-NL (International Federation of Medical Students' Associations - The Netherlands) Congres "Komt een vluchteling bij de dokter" op 9 februari 2019 in het onderwijscentrum van het Erasmus MC. Met lezingen van ervaringsdeskundigen, workshops van organisaties zoals Vluchtelingenwerk Nederland, Johannes Wier Stichting, Dokters van de Wereld en Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen en een panel discussie, behandelen wij deze vraagstukken één voor één.

 

Meer informatie en inschrijving

Wilt u meer weten over het congres of u inschrijven? Bekijk dan onze website (congres.ifmsa.nl) en bijgevoegde flyer.

Voor vragen kunt u hen bereiken via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vrijwilligers

   
 

Phu Thit Htun

Aandachtsgebied(en): Workshop


 

Atefeh Bozorgpour

Aandachtsgebied(en): Public Relationship
Email: pr @ vbga.nl

Atefeh komt uit Iran en heeft haar opleiding tot basisarts aan de Teheran Universiteit in 2011 afgerond.  Eind 2011 is ze naar Nederland gekomen.

Ze heeft het assessment in 2016 afgerond en haar BIG registratie gekregen. Sinds januari 2017 zit ze in de opleiding tot patholoog.

   

Ena Sokol

Aandachtsgebied(en): Workshop

   
   
   
   

 

Coschappen

Een coschap is de overgang van een ‘medisch student’ naar ‘klinisch student’. Dit is een cruciaal onderdeel van masteropleiding geneeskunde en is voor eenieder die deze opleiding wil afronden verplicht. Een coschap voor regulier of niet-regulier of zij-instroom studenten begint met introductie. Pas hierna begint het coschap dat je dient te volbrengen. Coschappen mogen deeltijd gevolgd worden. Deeltijd betekent hier minimaal vier dagen per week.

Voor Buitenlands Gediplomeerde artsen is dit onderdeel belangrijk wanneer tijdens het Advies gesprek (dat volgt na het Assessment) aangegeven is dat je X maanden Coschappen moet lopen.

Introductie-coschap

Deze bevat uitleg over werken in de Nederlandse gezondheidszorg, een korte les over basiskennis, genezing en palliatie en het juist en onjuist handelen. Tevens bevat dit coschap praktische kennis van bijvoorbeeld bloedprikken, katheter inbrengen, anamnese nemen en lichamelijk onderzoek. De duur van deze coschap is 2 weken (Dit hangt af van de universiteit waar je eventueel je colleges volgt) en is voltijd. Deeltijd is hier niet mogelijk. Deze coschap is verplicht voor iedereen.

Studiemateriaal

Tijdens alle coschappen worden er e-learnings van de afdeling/ universiteit aangeboden. De benodigde boeken kun je lenen bij de Openbare of Universitaire Bibliotheek. De boeken zijn tevens online te bestellen.

Toets

Aan het eind van elke coschap dient je een toets te maken (computer of schriftelijk). Om te slagen heb je minimaal een 6 nodig. Een goede prestatie tijdens de coschappen telt echter dubbel zo hard mee. In de eindbeoordeling is de coschap zelf het belangrijkst.

Collegegeld

Per ingeschreven maand betaal je je wettelijke collegegeld van €1984 per jaar. Dit is van toepassing op de eerst bekostigde opleiding in Nederland en geld voor personen die uit een EER- land, Zwitserland of Suriname komen of die een Nederlandse partner heeft. Voor niet EER- studenten is de hoogte van het collegegeld afhankelijk van de gekozen instelling. Kosten variëren in deze tussen de € 20,000- en € 25,000- per jaar. Informatie kan je ook op www.duo.nl vinden.

Duur van totale coschap

De duur van de gehele coschap blijft hetzelfde zoals je die tijdens het adviesgesprek hebt gekregen. Dit varieert tussen de 6 maanden tot 18 maanden. De wachttijd voordat je begint en de wachttijd tussen twee coschappen kan wel soms langer duren dan verwacht. Hier kunnen maanden tussen zitten. Let hierbij op dat je voor deze maanden tevens collegegeld dient te betalen.

Bovenstaand artikel wordt in de komende maanden voorzien van extra informatie. Per punt zullen meer details toegevoegd worden.

Aanpassingen in VBGA bestuur

Hierbij willen we jullie op de hoogte brengen dat er binnen het VBGA bestuur een aantal wijzigingen hebben plaats gevonden.

Per 1 september 2016 is de nieuwe voorzitter van de VBGA: Shabnam Ghahramani.
Ze is 1 van de mede oprichters van de VBGA en de meesten van jullie kennen haar door haar werkzaamheden als lid van de PR commissie en de Workshop commissie. De reden voor de ze wijziging is dat de vorige voorzitter, Julissa Gomez, had aangegeven dat ze deze functie voor maximaal 2 jaar wilde bekleden. Ze wil zich nu meer concentreren op nieuwe uitdagingen. We danken Julissa uiteraard voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar carrière!

Al iets langer geleden (per 1 juli 2016) is de verandering van onze penningmeester. Marc Stoelinga heeft Lars Dijkema opgevolgd. Op dat moment is ook een andere mede oprichter van de VBGA gestopt, te weten Carina Domingues. Carina kon vanwege haar drukke werkzaamheden niet meer de tijd vrijmaken om haar functie uit te oefenen zoals ze dat graag wilde en heeft daarom gekozen voor haar carrière. Dit is een stap die iedereen snapt en wij wensen ook Carina heel veel succes bij haaar medische vervolg opleiding!

Overzicht

Voor een actueel overzicht van de huidige bestuursleden kun je altijd kijken op deze pagina op onze website.

Opmerking

Indien je contact wil opnemen met een van onze bestuursleden, gebruik dan altijd de officiële email adressen van de betreffende functionaris. Op deze manier blijft de correspondentie beschikbaar binnen de VBGA. Wanneer je een email stuurt naar het 'prive email adres' van een bestuurder dan is een antwoord niet gegarandeerd (in geval van ziekte en/of vakantie oid.).