Overlijden Annelies Kruijshoop

Omdat Annelies Kruijshoop veel heeft betekend voor een grote groep Buitenlands Gediplomeerde Artsen willen we daar als VBGA toch even bij stil staan.


 

In Memoriam Annelies Kruijshoop

 (voormalig ambtelijk secretaris Commissie Instroom Buitenlandse Artsen)

Op dinsdag 5 januari 2017 overleed Annelies Kruijshoop. Ze is 59 jaar oud geworden. Annelies was aan de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht verbonden sinds 1992. Voor een groot aantal buitenlandse artsen van wie de artsdiploma’s niet gelijkgesteld werden met Nederlandse basisartsdiploma’s was zij een belangrijke vraagbaak.

In 1996 werd op last van het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) opgericht. Vanaf de oprichting in 1996 tot aan de opheffing van CIBA zijn om en nabij 1.000 buitenlandse artsen via CIBA toegewezen aan de 8 medische opleidingen. Annelies Kruijshoop was van het begin tot aan het eind van CIBA de ambtelijk secretaris. Met grote zorgvuldigheid heeft zij honderden buitenlandse artsen wegwijs gemaakt in de complexe materie van diploma-erkenning, cursussen Nederlands als tweede taal, toelatingsverzoeken, enz. Ieder toelatingsverzoek geadresseerd aan CIBA kwam bij haar binnen. Dat was een garantie voor een nauwgezette en zorgvuldige afwikkeling. Met eindeloos geduld legde zij aan CIBA-artsen uit wat zij moesten doen alvorens zij toegewezen konden worden aan één van de medische opleidingsinstituten.

In 2006 werden de taken van CIBA overgenomen door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, een onafhankelijk agentschap van het ministerie van VWS. Na de opheffing van CIBA werd al snel duidelijk hoe ernstig het gemis was van persoonlijke begeleiding. Dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd.

De naam van Annelies Kruijshoop “zong” door het hele land. Buitenlandse – en/of vluchteling-artsen woonachtig van Maastricht en Groningen tot Den Helder wisten bij wie ze moesten zijn als zij hun medische loopbanen in Nederland wilden voortzetten.

Na de opheffing van de CIBA nam het aantal buitenlandse artsen dat toelating vroeg tot een medische opleiding sterk af. Dat gold dus ook voor het aantal buitenlandse artsen waarmee Annelies Kruijshoop als studie-adviseur van het UMC Utrecht te maken kreeg. De bijzondere interesse voor buitenlandse artsen is zij echter nooit kwijtgeraakt. Een bijzonder waardevolle collega is ons ontvallen.

Paul Herfs,Universiteit Utrecht.