Huisartsen Stage

Aanleiding

In het verleden werden er huisartsen stages aangeboden voor Buitenlandse Artsen (van buiten de EER) door de KNMG. Helaas is de KNMG gestopt met deze dienstverlening omdat dit niet tot hun basis taken behoorde. Gezien het feit dat wij als VBGA het een heel belangrijk instrument vinden voor onze doelgroep, hebben we besloten dit onderdeel van de KNMG over te nemen.

Dit artikel geeft een korte uitleg over de status, waar we nu staan, waar we mee bezig zijn en wat de verwachtingen zijn, qua tijdsduur, voordat we deze stages actief kunnen coördineren.

Algemeen

De buitenlandse arts geeft in principe zelf aan hoe lang ze hun stage periode zien; er is een keuze uit 5-10, 10-15 of 15-20 dagen. Dit moet natuurlijk in overleg gebeuren met de huisarts die de stageplaats aanbied (tijd, ruimte, beschikbaarheid etc.). Wat de huisarts in deze periode moet bieden is een plaats waar de buitenlandse arts ervaring kan opdoen met anamnese en lichamelijk onderzoek in Nederland; deze stage is te vergelijken met dat wat een Nederlandse coassistent doet bij zijn/haar huisartsen stage. De stagiaire heeft nog geen BIG registratie en werkzaamheden zullen dus plaatsvinden onder supervisie van de betreffende huisarts.

Voordat een buitenlandse arts deze stage kan lopen heeft hij/zij al de AKV toets (Algemene Kennis en Vaardigheden) voor de BIG registratie met goed gevolg afgerond. Hiermee is aangetoond dat de Nederlandse taal voldoende wordt beheerst en dat hij/zij naast de noodzakelijke medische kennis (opgedaan op de universiteit in land van herkomst) ook algemene theoretische kennis heeft van de Nederlandse gezondheidszorg.

Procedure

De  procedure voor de aanmelding en de noodzakelijke formaliteiten zullen in grote lijnen hetzelfde zijn als dat wat de KNMG deed; we zullen echter een paar veranderingen moeten doorvoeren omdat de VBGA organisatie structuur sterk verschilt dan die van de KNMG.

Voor de beeldvorming is hier, in grote lijnen, de procedure voor aanmelding en verwerking van een stage.

 1. De Buitenlandse arts kan zich, nadat alle onderdelen van de AKV toets met goed gevolg afgerond zijn, aanmelden bij de VBGA voor een stage plaats door op een web formulier de gevraagde gegevens in te vullen en deze te versturen.
  Deze gegevens zijn o.a.: NAW gegevens, voorkeur regio(s), periode en lengte van de gewenste stage (5-10, 10-15 of 15-20 dagen), etc ...
 2. De Buitenlandse arts bevestigd via email dat zijn aanmelding serieus is (o.a. om te controleren of het email adres dat bij de aanmelding genoemd is daadwerkelijk klopt).
 3. De Buitenlandse arts maakt het inschrijfgeld over tnv. de VBGA.
 4. Indien bovenstaande acties door de Buitenlandse arts gedaan zijn gaan wij, de VBGA, nu zoeken of we een goede match kunnen maken met een Huisarts. Tijdens zijn aanmelding heeft de Buitenlandse arts max. drie voorkeur regio's opgegeven (lees provincies) en zullen kijken wat de 'op dat moment best mogelijke' match is .
 5. Wij (de VBGA) nemen contact op met de 'geselecteerde' Huisarts om te kijken of er op dat moment ruimte is voor een stage. Indien dit op dat moment niet uitkomt zullen we (bij punt 4. weer een nieuwe match proberen te maken)
 6. Indien de huisarts aangeeft dat er mogelijkheden zijn geven we de gegevens van de Huisarts door aan de Buitenlandse arts; hij/zij zal dan zelf contact opnemen met de Huisarts om eea. af te spreken.
 7. Indien er een afspraak gemaakt wordt tussen de Buitenlandse arts en de Huisarts (mbt. aanvang en duur van de stage), wordt dit doorgegeven aan de VBGA.
 8. Na afloop van de stage wordt de stage besproken tussen de Huisarts en de Buitenlandse arts, Daarnaast wordt zowel van de Buitenlandse arts en de Huisarts verwacht dat een korte evaluatie van de betreffende stage naar de VBGA wordt gestuurd. Dit laatste is om onze procedure te monitoren en om te zien of wij zaken duidelijker en/of anders moeten formuleren.

Overzicht veranderingen

Door de andere organisatie (KNMG => VBGA) zullen onderstaande aanpassingen waarschijnlijk onvermijdelijk zijn:

1) De VBGA gaat een verzekering afsluiten zodat zowel de Huisarts die de stage aanbied maar ook de stage lopende buitenlandse arts wat dat betreft geen risico lopen. De KNMG had ook een dergelijke verzekering en we zijn op dit moment aan het 'inventariseren' en 'uitzoeken' hoe wij dit (o.a. financieel) moeten afdekken. Mede door deze kosten zijn wij genoodzaakt inschrijfgeld te gaan vragen aan de Buitenlandse arts:

 • We zijn een vrijwilligers vereniging zonder structurele inkomsten en de verschillende diensten die we aanbieden moeten op zijn minst kosten dekkend zijn!
 • NOTE: Indien er geen plaats is voor een stage, bv.omdat er in de gewenste periode geen plaatsen beschikbaar zijn, zal het 'inschrijfgeld' terug gestort worden.

2) De aanmelding en meeste communicatie zal geautomatiseerd verlopen. Hiervoor zijn twee hoofd redenen:

 • Door de structuur van onze organisatie (allemaal vrijwilligers) is er geen back-office aanwezig die dit soort taken structureel kan oppakken; er zal een monitoring plaatsvinden en een beperkt aantal controles en handmatige acties zullen nodig blijven.
 • De taak moet eenvoudig overdraagbaar zijn tussen de (verschillende) coördinatoren van de VBGA;  we hebben geen back-offfice maar we wonen door het hele land. Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te bieden en niet afhankelijk te zijn van 1 persoon moeten meerdere mensen deze taak kunnen doen. Daarnaast moet het systeem eenvoudig overdraagbaar zijn binnen de VBGA.
  NOTE: privacy en veiligheid van de data zal de hoogste prioriteit hebben bij het ontwerp van het systeem.

3) We hebben een up-to-date overzicht nodig van Huisartsen die een stage plaats aanbieden. De KNMG had een 'lijst' maar deze was 'verouderd'. Op dit moment zijn we, ondersteund door de KNMG, bezig om voldoende huisartsen in ons bestand te krijgen. We hopen op meerdere huisartsen per regio (provincie) om de stages goed te kunnen verdelen en de 'belasting' voor de huisartsen ook niet onnodig groot te maken. De Huisartsen die zich aangemeld hebben zullen wij binnenkort benaderen om van heb de noodzakelijke gegevens op te vragen.

Wanneer gaan we van start

We zijn druk bezig om de verschillende aspecten van het aanbieden van Huisartsenstages te implementeren. We hebben ondertussen een aantal aanmeldingen van Huisartsen die een plaats aanbieden; dit moeten er nog meer worden. Verder moeten we de verzekering nog afsluiten. En last but not least: 'het systeem' voor de aanmelding en plaatsing moet nog verder uitgewerkt en getest worden.

We hopen in Juni 2016 zo ver te zijn dat we daadwerkelijk van start kunnen gaan. We zullen eea. via deze website en via onze Facebook pagina communiceren.

Disclaimer

Dit document is niet volledig; tijdens de implementatie zullen er hoogst waarschijnlijk nog zaken bij komen die we op dit moment helaas nog niet in beeld hebben. We doen ons best ...